هویت دیجیتال

از کاربرد NFT ها می توان برای ایجاد هویت های دیجیتالی منحصر به فرد و قابل تأیید استفاده کرد.

که می تواند برای همه چیز از رای گیری گرفته تا بانکداری و مراقبت های بهداشتی استفاده شود

دکمه بازگشت به بالا